Hoe ziet een coachingstraject eruit?

Intake

De pedagogisch medewerker(s) en ik hebben een kennismakingsgesprek. We formuleren samen een hulpvraag en gaan bepalen in welke situatie gefilmd zal worden. Evt. samen met de leidinggevende wordt een geschikt tijdstip gekozen om te gaan filmen op de groep.

Filmen

Toestemming van de ouders van de kinderen is nodig alvorens ik ga filmen. De beelden worden alleen door mij en de pedagogisch medewerker bekeken. Ik treed in vertrouwensrelatie met degene met wie ik werk en ben verplicht tot geheimhouding over datgene wat mij binnen de vertrouwensrelatie ter kennis komt. (Gedragsconvenant beeldcoaching 2012)

Analyse van de beelden

Door middel van micro-analyse bekijk ik of de gemaakte beelden antwoord geven op de hulpvraag. Ik kijk seconde voor seconde naar de interactie, de organisatie en de activiteit op de groep. Later kijken de pedagogisch medewerker en ik samen naar de beelden en stellen we werkpunten en doelen voor de volgende opname. Ik begeleid de pedagogisch medewerkers tijdens het zélf leren zien. De focus ligt op momenten waarop het gewenste gedrag of interactie goed gaat, dus op de kracht van de pedagogisch medewerker.

Voor aanvullende informatie en tarieven kunt u contact met mij opnemen.