The Point of View

Coaching on the job

Met de komst van wet IKK krijgen alle pedagogisch medewerkers per 1 januari 2019 recht op coaching. Film is een uiterst geschikt middel bij ‘coaching on the job’. De methodiek is vooral gericht op de interactie tussen pedagogisch medewerker en kind, maar kan ook gebruikt worden om de samenwerking tussen pedagogisch medewerkers onder de loep te nemen.

Reflectie en professionalisering

Door het in beeld brengen van handelingen en communicatie van de pedagogisch medewerkers en kinderen wordt letterlijk zichtbaar wat er speelt. Videobeelden en coachingsgesprekken dragen bij aan verandering en versterking van competenties van de pedagogisch medewerkers. Beeldcoaching is er niet om te confronteren, maar om te reflecteren en te professionaliseren. In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht over beeldopnamen op de groep, ervaren pedagogisch medewerkers deze coachingsmethodiek als verrassend en verrijkend.

Vroeg signaleren van opvallend gedrag

Het kan voorkomen dat een jong kind opvallend gedrag vertoont. Met opvallend gedrag wordt gedrag bedoeld dat niet aansluit bij de leeftijd en ontwikkeling van het kind. Het kind kan stil en teruggetrokken, angstig, depressief, agressief of hyperactief zijn. Of misschien heeft het kind meer uitdaging en prikkels nodig dan andere kinderen. Ook kan het kind motorische, spraak- of taalmoeilijkheden hebben. Als pedagogisch beeldcoach kijk ik mee, film ik evt. de situatie en bied ik ondersteuning aan pedagogisch medewerkers bij de begeleiding van een kind.

Neem contact op

Pedagogisch beeldcoach

Ik ben Laura Heine, geboren in Amsterdam in 1978. Inmiddels moeder van een tweeling en 18 jaar werkzaam als pedagogisch medewerker in de kinderopvang. In 2001 behaalde ik mijn diploma SPH in de richting jonge kinderen met gedragsproblematiek en sinds 2014 ben ik een gecertificeerd beeldcoach®, opgeleid door Christine Brons.

Laura heeft mij tijdens het werk gefilmd. Door het kijken naar de beelden ben ik mij erg bewust geworden van mijn houding en manier van aanspreken. Dit was erg leerzaam. Laura nam de tijd om de beelden uitgebreid te bespreken met positieve punten en punten waar ik aan kon werken. Achteraf ben ik blij dat ik deze kans heb gehad, want ik neem de toen genoemde leerpunten nog dagelijks mee in mijn werk.

Christel
pedagogisch medewerker van kinderdagverblijf 't Eigen Wijsje

Ik vond het erg fijn om begeleid te worden door Laura als beeldcoach. Zij heeft de tijd genomen om samen met mij m'n werkzaamheden te evalueren. Ik heb hier veel aan gehad en zeker wat van geleerd. Het was leuk om mijzelf terug te zien op beeld. Hierdoor zag ik dingen waarvan ik niet wist dat ik dat doe.

Marjolein
pedagogisch medewerker van kinderdagverblijf 't Eigen Wijsje